Türkçe English
  • 05 Ocak 2017
  • Yazan: Semin
  • Kategori: Haberler
AB KKD Direktifi Değişti, Yeni EU2016/425 Regülasyonu Neler Getiriyor?

AB KKD Direktifi Değişti, Yeni EU2016/425 Regülasyonu Neler Getiriyor?

Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi değişti. İş sağlığı ve güvenliğinin en temel unsurlarından biri olan kişisel koruyucu donanımlarla ilgili düzenleme, Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın da temel parçalarından biridir. Avrupa Birliği’nde Yeni Yaklaşım Direktiflerinin ilklerinden olan 89/686/EEC sayılı direktif, 93/68/EEC, 93/95/EEC ve 96/58/EC sayılı direktifler ile tadil edilmişti ve 20 yılı aşkın bir süredir yürürlükte idi.

29.11.2016 tarihinde ülkemiz mevzuatında yer alan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği de 29.06.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4üncü maddesine dayanılarak, bu direktif ve tadil direktiflere paralel olarak hazırlanıp yayınlanmıştır. Dolayısıyla yeni direktif ile gelen değişiklikler ülkemiz mevzuatına da yansıyacaktır.

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, kişisel koruyucu donanım tasarımı, üretimi ve piyasaya arzında yenilik ihtiyacı doğurmuştur. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değişen diğer direktifler ile uyumlu olması açısından KKD direktifinin de değişimine ihtiyaç duyulmuştur.

Bulaşık eldiveni ya da sıcak fırın eldiveni gibi hem özel kişisel kullanımı olan hem de ticari kullanımı olan ürünler yanısıra sipariş üzerine üretilen, kişiye özel kulak tıkaçları gibi ürünlerin “güvenli ürün” sayılabilmesi için gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerinin yasal bir zemine kavuşturulması gerekiyordu. Çalışma hayatındaki risklerin sağlığa etkileri tespit edilerek literatüre geçtikçe, bu etkilere karşı koruyucu olarak tasarlanan kişisel koruyucu donanımların “güvenli ürün” olarak tasarlanıp piyasaya arzında daha kontrollü bir süreç ihtiyacı oluştu. Bu nedenle KKD Direktifi değiştirilerek Regülasyon statüsüne alındı ve uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa arz yükümlülükleri ve ürün güvenliğinin tüketiciye beyanı konusunda köklü değişiklikler getirildi.

Temel olarak regülasyonda “Kategori” tanımı daha anlaşılabilir olması amacıyla basitleştirildi. Pek çok ürün grubunda sağlığa ciddi etkisi olan tehlike ve riskler için koruyucu olarak tasarlanmış kişisel koruyucu donanımların kategorisi bir üst seviyeye değiştirildi. Bu demektir ki önümüzdeki süreçte pek çok ürün en katı uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi olacaktır.

Regülasyon ile gelen değişikliklerden bazılarını kısaca gözden geçirecek olursak, kişisel koruyucu donanımlarda Kategorizasyon değişiklikleri ile bazı ürün gruplarının Kategori III olduğunu ve belgelendirme sürecinde buna göre değerlendirmeler yapılacağını söyleyebiliriz. Örneğin artık işitme koruyucuların tamamının Kategori III olması nedeniyle, Onaylanmış Kuruluş tarafından Tip İncelemesi yapılıp belgelenmesi yeterli olmayacaktır. Üreticinin son ürün için AT Kalite Kontrol Sistemini kurması ya da Ürün Kalite İnceleme Sistemini kurması gerekecek ve Onaylanmış Kuruluş tarafından denetlenmesi gerekecektir. Bu demektir ki işitme koruyucular için Onaylanmış Kuruluşun Kimlik Numarası da ürün üzerinde bulunacaktır. Aynı şekilde Can Yelekleri de artık Kategori III olarak değerlendirileceklerdir.

Bir diğer önemli konu olan sipariş üzerine üretilen ürünler de KKD Regülasyonu kapsamında alındı. Özellikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya da çalışan sayısı yüksek işletmelerde sipariş üzerine terzilik ile diktirilen kişisel koruyucu donanımlardan tutun da, çalışana özel üretilen kulak tıkaçları ve gözlüklere kadar artık regülasyon gereklerine göre belgelendirilmiş olması aranacak.

Her kişisel koruyucu donanım için Uygunluk Belgesi Beyanı zorunluluğu geliyor. Üretici ürettiği KKD için tüketicinin kolayca erişebileceği bir adres göstermek zorunda olacak.

Kategori II ya da III At Tip İnceleme Sertifikaları için geçerlilik süresi oldukça tartışılan bir konu idi. Özellikle Kategori II ürünlerde çok eski tarihlere rastlamak mümkündü. Bundan sonrası için en fazla 5 yılda bir belgelerin yenilenmesi zorunluluğu geldi. Dolayısıyla eski tarihli belgeler de iptal olacak. Sertifikalar üzerinde mutlaka test edildiği harmonize standardın güncel versiyonunun açık olarak yazması zorunluluğu da geldi. Bu demektir ki yazmayan sertifikalar yenilenmek zorunda kalacak.

Tüm bu yenilikler yanısıra son kullanıcı için en önemli yeniliklerden birisi ithalatçı, distribütör ya da satıcılara piyasaya arz ettikleri ürünün güvenli ürün olması zorunluluğu geldi. Artık onlar da üretici gibi kapsamlı sorumlu olacaklar.

Sürecin uygulaması için üretici, satıcı ve onaylanmış kuruluşların hazırlık yapmaları maksadıyla verilen uygulama takvimine göz atacak olursak;

12 Şubat 2016’da yeni Regülasyon kabul edildi ve 20 gün sonra İngiltere Resmi Gazetede yayımlandı. 2 yıllık geçiş süreci ile Nisan 2018’e kadar uygulanacak. 21 Nisan 2018 tarihinde 89/686/EEC KKD Direktifi tamamen feshedilecektir. Piyasaya halihazırda arz edilmiş olan eski KKD Direktifine uygun ürünlerin 21 Nisan 2019 tarihine kadar piyasada bulunmasına müsaade edilecektir. 21 Nisan 2023 tarihi itibari ile yenilenmemiş AT Tip İnceleme Sertifikaları geçerliliğini yitirecektir.

Bu demektir ki önümüzdeki süreçte gerek eski KKD direktifine göre gerekse yeni KKD regülasyonuna göre ürünler ve belgeleri karşımıza çıkabilir. Güvenli ürün üreterek piyasaya arz etmek, güvenli ürün ithalatı yapmak ve satmak için her iki belgelendirme sürecine ve belge içeriğine hakim olmak gerekiyor. Üretici ve satıcılara yüklenen kapsamlı idari yaptırımlar nedeniyle sürece hazırlıklı olmak yolumuzu açacaktır.

Tüketici tarafından baktığımızda işyerlerinde güvenli ürün kullandırma yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla seçim ve kullanım kriterlerinde doğru koruma sınıfında ürün tespiti kadar, güvenli ürün tedariğinde için karşımıza çıkabilecek belge ve koruma sınıfı işaretlemelerini titizlikle takip etmeliyiz. İşyerimizde oluşturacağımız bir Kişisel Koruyucu Donanım Programı ile yükümüz hafifleyecektir.

Kategori

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONUSUNDA DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? Bize Ulaşın