Türkçe English

DÜRÜSTLÜK

Kendi çalışanlarımız ve tüm çalışma hayatının bireyleri bizim için ‘çok değerli’dir. Dürüstlük ve doğruluk ile hareket etmek, tüm iş ilişkilerimizde ve yürüttüğümüz tüm iş süreçlerimizde en birincil önceliğimizdir.

GİZLİLİK

Bizimle paylaşılan tüm ticari, idari, mali, teknik ve diğer bilgiler hem kendi çalışanlarımız hem de çalışma hayatının tüm bireyleri ve kurumları için tarafımızda gizli ve özeldir. Semin A.Ş. olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, çalıştığımız diğer kişi, kurum ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimize ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler ve yapılan özel ‘gizlilik anlaşmaları’ çerçevesindeki bilgiler gizli ve özel bilgidir. Faaliyetlerle ilgili gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece şirket amaçlarımız doğrultusunda kullanır ve bu bilgileri sadece tarafımıza verilen yetkiler dahilinde sınırlı kullanırız. Şirketimizden ayrılan hiçbir çalışanımız da görevleri nedeniyle sahip oldukları bilgi, belge, proje, iç yönetmelik vb. hiçbir çalışmayı dışarı çıkaramaz.

İLETİŞİM VE İLİŞKİLER

Semin markamızın hem bireysel hem de toplum nezdinde temsil etmek ve itibarını artırmak adına tüm iletişim kanallarımızı açık tutarak, karşılıklı fayda sağlayan, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak ilkemizdir. Adil olmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel prensibimizdir. Çıkar çatışmalarından kaçınmak, çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek olan kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına veya ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluş lehine olası her türlü menfaati, maddi veya şahsi çıkarı reddetmek, gizli bilgi ticaretinin yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek en önemli önceliklerimizdendir. Hediyeleşmek örf ve adetlerimize uygun hatıra / promosyon niteliğinde olabilir ancak bir usulsüzlük izlenimi yaratan, bir bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek hiçbir hediye alınamaz ve verilemez. Temsil ve davetlere, konferans, resepsiyon, tanıtım, seminer, sportif faaliyetler, yurtiçi ve yurtdışı gezilere katılım ancak Yönetim onayı ile mümkündür. Toplum sağlığına, eğitime, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmalar yaparız ya da yapılanları destekleriz. Ülkemizin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle ne kendi çalışanımız, ne iş ortağımız, ne de müşterimiz olarak çalışmayız. Sorumluluk bilinci ile hareket eder, yapacağımız sosyal sorumluluk projelerimizin aynı zamanda yasal sorumluluk sınırları içinde gerçekleşmesi için yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Haksız rekabetten kaçınır, sadece yasal ve etik olan alanlarda etkin bir şekilde rekabet ederiz.

DEVLET İLİŞKİLERİ

Ülkemiz ve faaliyet gösterilen ülkedeki tüm yasa, kural ve düzenlemelere, faaliyet alanı ile ilgili mevzuata uyarız. Tüm işletme ve işgörme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt altına alır ve raporlarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmadan eşit mesafede yer alır, yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getiririz.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Müşterilerimize hizmetlerimizi tüm söz verdiğimiz şartları yerine getirerek tam da söz verdiğimiz zamanda sunarız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini en kısa sürede ve en doğru şekilde cevaplayarak, hizmetimizi sunmak adına proaktif bir yaklaşım gösterip müşteri memnuniyetine odaklanarak çalışırız. Müşterilerimize adil, saygılı, eşitlik ilkesi ile, nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

ŞİRKET BROŞÜRÜ

Kişisel Koruyucu Donanım, çalışan ile tehlike arasındaki en son koruyucu aşamadır. Bu aşamada çalışanı koruyamazsak; çalışanın zarar görmesini engelleyecek başka bir tedbir daha yoktur. KKD, Doğru Koruma Sınıfında seçilmeli ve doğru şekilde kullanılmalıdır.

Yasemin Öymez
Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONUSUNDA DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? Bize Ulaşın