Türkçe English
  • 04 Mayıs 2017
  • Yazan: Semin
  • Kategori: Haberler
31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası – Gaziantep

31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası – Gaziantep

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, bu yıl 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Alanlarında öncü uzmanlar, akademisyenler, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile zenginleşen hafta etkinliklerinde, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, ekonomik ve sosyal boyutları açısından 11 ayrı oturumda değerlendirildi.

• İSG Kanunu Uygulamaları

• Kişisel Koruyucu Donanımlarda Yeni Uygulamalar

• İş Sağlığı Güvenliği ve Hukuk

• İSG Kültüründe Kamu Sendikalarının Rolü

• Kamu’da İş Sağlığı ve Güvenliği

• İnşaat Sektöründe Hedef Sıfır

• İSG Kültüründe İşçi ve İşveren Sendikalarının Rolü

• Meslek Hastalıklarının Teşhis, Tanı ve Süreçleri

• İSG ve Eğitim

• İSG’de İyi Uygulama Örnekleri

• İSG Kültürü Oluşturmada Hizmet Sunucularının Rolü

başlıkları altında “Hayatınıza iş sağlığı ve güvenliğini dahil edin” ana teması ile 67 şehirden %59,5 özel sektör, %31,1 kamu kurumları ve %9,4 üniversitelerden gelen katılımcı ile oturumlar gerçekleşti.

“Kişisel Koruyucu Donanımlarda Yeni Uygulamalar” ana oturumunda Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Öymez, işyerlerinde kişisel koruyucu donanım seçim ve kullanımına dair metotları aktararak doğru seçim ve kullanım için pratik bilgiler verdi. Doğru metot ile iyi bir program uygulanması halinde hem asıl amaç olan çalışanların doğru şekilde korunacağını hem de yıllık KKD maliyetinde işletmelerde en az %15-%35 tasarrufa gidileceğini örneklerle anlattı. Son dönemde yaşanan bilgi kirliliğine değinen Öymez, özellikle internet ortamında dolaşan ve dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin uygulamaya geçirdiği yanlış bilgileri örnekleri ile göstererek doğru bilgileri teknik kaynakları referans göstererek aktardı. Değişen AB Direktifi’ne de değinen Yasemin Öymez, önümüzdeki süreçte özellikle tedarikte yaşanabilecek durumlar için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine seçimde ve kullanımda dikkat etmeleri gereken hususları belirtti.

Oturumda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Sayın Ahmet Ersoy, yürütülen KKD Destek Projesi çıktılarını paylaşarak Bakanlık tarafından işyerlerine verilen ücretsiz destek hizmetlerini aktardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Sayın Aykut Karakavak AB’de değişen KKD Direktifi (tüzük)’nin ülkemizde üretici ve satıcılar için sektöre olabilecek etkisini anlattı. Ekonomi Bakanlığı’ndan Bengü Okur Erdoğan KKD Yönetmeliği’nin de tabi olduğu Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı hakkında bilgilendirme yaptı.

 

Kategori

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONUSUNDA DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? Bize Ulaşın