Türkçe English
  • 07 Mart 2018
  • Yazan: Semin
  • Kategori: Haberler
Akıllı Şehircilik ve Kamu Yönetiminde Kişisel Koruyucu Donanım ISAF EXCLUSIVE

Akıllı Şehircilik ve Kamu Yönetiminde Kişisel Koruyucu Donanım ISAF EXCLUSIVE

ISAF Exclusive 2018 Konferans ve Fuarı’nda “Akıllı Şehircilik ve Kamu Yönetiminde Kişisel Koruyucu Donanım” oturumu, Semin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Öymez başkanlığında 7 Mart 2018’te gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi uygulama örnekleri olarak yürüttükleri başarılı çalışmalarındaki tecrübelerini aktardılar. Upower, oturumda iş ayakkabısı seçimlerinde dikkat edilmesi gereken konuları uygulamalı olarak aktardı. 

Topluma doğrudan hizmet veren birimlerde çalışanların korunması için kullanılan kişisel koruyucu donanımların sağlık, güvenlik ve idari açıdan yönetiminde teknik ve mevzuat gereklerini iyi uygulama örnekleri ile anlatan konuşmacılar, özellikle yerel yönetimlerde gerek kurum içi yapılanma gerekse vatandaşa hizmet konusunda tecrübelerini paylaştılar. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Salih Meriç, çok sayıda çalışan ile çok geniş bir fiziksel alana yayılan hizmetlerinde başarı ile yürüttükleri KKD dağıtım ve kullanım takibi çalışmalarını aktardı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde İş Güvenliği Şefi olarak görev yapan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Fatma Füsun Çakır, bünyelerinde yürüttükleri KKD uygulamalarını anlatarak, çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürü ve sahiplenme oluşturmakta doğru seçilmiş kişisel koruyucu donanımların pozitif katkısını örnekleriyle paylaştı. Doğru ürün seçimi ve kamu mevzuatına uygun olarak tedariki ile ilgili tecrübelerini ve yürüttükleri çalışmaları paylaşan Çakır, çalışanlarının ailelerinde de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak amacıyla yürüttükleri örnek projelerinden ve sonuçlarından bahsetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Mutlu Burak Paksoy, 3 yıldır yürütülen Akıllı Şehircilik uygulamalarını aktararak, çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanım ile ilgili yaşadıkları tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü, İşyeri Hekimi Dr. Yılmaz Oktay, özellikle kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin oluşturulması ve İSG profesyonellerinin kadroları ve çalışma süreleri ile ilgili tecrübe ve birikimlerinin aktarırken, çok farklı alanlarla hizmet veren kurumlarda kişisel koruyucu donanım kullanımının iş sağlığı ve meslek hastalıkları açısından önemine dikkat çekti.

Upower Türkiye Bölge Müdürü Gaye Kolaylı, iş ayakkabısı ile ilgili teknik ve mevzuat gereklerini aktarırken, konforlu ve rahat kullanım için dikkat edilmesi gereken hususları sektörel bazda örnekler vererek anlattı. İhtiyacın doğru tespit edilmesi halinde en doğru seçimin yapılabileceğini anlatan Kolaylı, özellikle kalıp konusuna dikkat çekerek, ayak konforunun çalışanın verimliliğini doğrudan etkilediğini aktardı.

Oturum Başkanlığı’nı yürüten Yasemin Öymez, kişisel koruyucu donanım konusunun işyerlerinde programlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini, ancak bu şekilde hem çalışanın doğru olarak korunup hem de bütçenin verimli kullanılabileceğini aktardı. “8 Temel Bileşenli Kişisel Koruyucu Donanım Programı” metodundaki adımları rehber edinebileceklerini söyledi Son dönemde taşeron çalışanların da kadrolaşması sebebiyle kamuda kişisel koruyucu donanım tedariki ile ilgili ihtiyaçların arttığını ve bu konuda marka yönlendirmesi yapmadan teknik şartname hazırlık ile ilgili sıkıntıların yaşandığını anlatan Öymez, tamamen tarafsız bağımsız bu hizmeti vermelerinden ötürü son dönemde kendisine yoğun soru geldiğini söyledi. Ancak kamuda henüz iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden hizmet alma konusunda daimi kadroların oluşmamış olması nedeniyle, doğru koruma sınıfında KKD seçimi ve bütçelerin doğru kullanımı ile ilgili önerilerde bulundu. 

Yoğun bir katılımcı ilgisi ile izlenen oturuma, Cumhurbaşkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Adem Çankaya ve ekibi Sevda Gürgün, Esra Yıldızbaşı, Murat Güler; Ankara Büyükşehir Belediyesi İş sağlığı ve Güvenliği Müdürü Ahmet Ayboran; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurdan Çoban; EGO Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Orhan Coşkun; EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanı İhsan Ün; Belka A.Ş. İnsan Kaynakları Başmüdürü Rahmi Canbaz; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Müdürü Nihal Taylan; ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Yavuz Selim Eker ve ekibi; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Umut Özdemir; ASKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Özgür Mermer; Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Aynur Özilhan, Dr. Volkan Kopar ve ekipleri ile Ankara’da özellikle kamuya hizmet veren OSGB yetkilileri yanı sıra pek çok kurum ve özel sektör işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri katıldı.

Kategori

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONUSUNDA DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? Bize Ulaşın