Türkçe English
  • 16 Eylül 2017
  • Yazan: Semin
  • Kategori: Haberler
Yeni Yaklaşımlarla Kişisel Koruyucu Donanım Paneli, ISAF SUMMIT 2017 - Istanbul

Yeni Yaklaşımlarla Kişisel Koruyucu Donanım Paneli, ISAF SUMMIT 2017 - Istanbul

ISAF SUMMIT 2017’de “Yeni Yaklaşımlarla Kişisel Koruyucu Donanım” Paneli’nde oturum başkanlığını Semin A.Ş.’den Yasemin Öymez üstlendi. “Kişisel Koruyucu Donanım Konusunda Gelen Yeniliklerin Seçici, Kullanıcı ve Tedarikçilere Yansıması” başlığında bir de sunum gerçekleştirerek, yeni teknolojilerin, yeni standartların ve yeni regülasyonun sahaya yansımaları, yaygınlaşan sosyal medyada doğru olduğu iddiasıyla yapılan bilgi paylaşımlarındaki ciddi sonuçlar doğurabilecek teknik ve mevzuat açısından hatalı bilgileri ve dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Yeni teknolojilerin ve akıllı ürünlerin yaşamın her alanında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de etkili olduğunu söyleyen Öymez, özellikle kişisel koruyucu donanımlarda bu yenilikçi yaklaşım gereksinimi nedeniyle Avrupa Birliği’nde 1989 yılından beri yürürlükte olan 89/686/EEC KKD Direktifi’nin 2016/EU425 sayısı ile regülasyon olarak yenilendiğini aktardı. Yeni gelecek değişikliklerin seçici, kullanıcı, satın alma tarafındaki yansımaları ile üretici ve satıcı kanalı tarafındaki dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Öymez, ülkemizde de 89/686/EEC’ye uyumlaştırılarak 4703 sayılı kanuna atfen yürüyen Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nin en geç Nisan 2018’e kadar hiyerarşik olarak yönetmelik statüsünden daha üst bir seviyede mevzuat ile yeniden yayınlanması gerektiğini söyledi. 

Yeni teknoloji ve iletişimin özellikle bilgi paylaşımı konusunda sosyal medya ve internet web/blog sayfaları üzerinden kolay ulaşılır olduğundan ancak buradaki bilgilerin doğruluğunun kesinlikle teyide muhtaç olduğundan bahseden Yasemin Öymez, halihazırda internet ortamında paylaşılan bilgi ve belgelerden örnekler göstererek çok sıkıntılı sonuçlar doğurabilecek yanlış bilgi görsellerini ve bu bilgilerin doğrularını katılımcılarla paylaştı. Hakemli dergilerde yayınlanarak “kaynak” sıfatı taşımaya başlamış bilgilerin bile yanlış ya da üretici firma reklamı yahut pazarlamaya yönelik bilgisi olduğunu hatta resmi makamların dahi bu kaynakları kullandığını örneklerle gösterdi.

Kişisel Koruyucu Donanım konusunun ciddi bir teknik konu olduğunu ve gerek seçici ve kullanıcıların gerekse üretici ve satıcıların yüklü miktarlarda maddi zarara uğradıklarını ve asıl hedef olan çalışan sağlığının korunamadığını anlattı. Konuya teknik anlamda hakim kişi ve kuruluşlarla çalışılmaması nedeniyle, yanlış yatırımların yapıldığından bahsetti. Bu şekilde yerli ve milli üretim için kaynakların heba olabildiğini, üretici ve satıcıların doğru yönlendirilmesi gerektiğini rakamlarla aktardı.

Kişisel koruyucu donanım konusu ile ilgili tüm tarafların bir araya geldiği panelde, işyeri hekimi olarak MAN A.Ş.- Kemal Yıldırım, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli olarak BASF A.Ş. - Sinan Yolcu, üretici firmayı temsilen Draeger Safety, ATEK- Nuray Özdemir konuşmacı olarak yer aldılar. Bir işyeri hekimi gözüyle kişisel koruyucu donanım ve MAN A.Ş.’de KKD konusunda yapılan çalışmaları aktaran İşyeri Hekimi Kemal Yıldırım, bir işyeri hekiminin mutlaka sahada aktif rol almasının ve KKD seçimi için KKD Saha Analizi ile Çalışanların Kullanım Eğitiminde bulunmasının, güvenlik kültürünü oturtmakta en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. BASF A.Ş. EHS İş Sağlığı ve Güvenliği Süpervizörü olan Sinan Yolcu, işyerlerinde kişisel koruyucu donanım seçimi ile ilgili örnek uygulamaları aktarırken, tedarik ve kullanım konusunda yürüttükleri titiz çalışmaları ve aldıkları olumlu sonuçları katılımcılar ile paylaştı. Draeger Safety ATEK Genel Müdürü Nuray Özdemir ise doğru koruma sınıfında doğru kişisel koruyucu donanımın belirlenebilmesi için öncelikle tehlikenin maruziyetin doğru tespit edilebilmesi gerektiğini ve bunun için doğru ürünlerle ölçüm ve değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Çok verimli geçen panel sonunda katılımcıların interaktif katılımı ile kişisel koruyucu donanım hakkında sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kategori

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONUSUNDA DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? Bize Ulaşın