Türkçe English
Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafsız ve bağımsız olarak
kişisel koruyucu donanım ile ilgili
ürün tedariği dışındaki
tüm hizmetleri sunar
Hizmetler
Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafsız ve bağımsız olarak
kişisel koruyucu donanım ile ilgili
ürün tedariği dışındaki
tüm hizmetleri sunar
Hizmetler
Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafsız ve bağımsız olarak
kişisel koruyucu donanım ile ilgili
ürün tedariği dışındaki
tüm hizmetleri sunar
Hizmetler

Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili her konuda en güvenilir, ilk akla gelen, tek ve en büyük firma olarak kurumsal markalaşma vizyonu ile yola çıkan Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’de tüm sektörlerde ve tüm coğrafi bölgelerde çalışma hayatına katmadeğer üretmektedir. Her tehlike sınıfı ve büyüklükteki işletmeye, kurum ve kuruluşa, özel ve tüzel kimlikli işyerine, kendi bünyesinde istihdam edip teknik olarak yetiştirdiği uzmanları ile kişisel koruyucu donanım konusunda tarafsız ve bağımsız teknik hizmet götürerek toplum sağlığı ve ülke ekonomisine büyüme ve ilerleme yolunda sürdürülebilir ve yapıcı katkıda bulunmayı misyon edinen Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş., ülkemizin ‘çok değerli’ insanlarına hak ettikleri en şerefli yaşama ve çalışma hayatı için katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşları
Yerel Yönetim Hizmetleri
Ağaç İşleri, Mobilya, Kağıt Ürünleri
Cam, Seramik, Çimento, Toprak İşleme
Eğitim
Elektrik, Elektronik, Bilişim
Maden
Gıda
İnşaat
Kimya, Petrol, Lastik, Plastik
Kültür, Müze, Sanat ve Tasarım
Medya, İletişim, Yayıncılık
Metal, Otomotiv
Endüstriyel Üretim
Hastane, Sağlık Sunucuları, Sosyal Hizmetler
Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Balıkçılık
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Turizm, Konaklama, Yiyecek, İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik, Haberleşme
Enerji

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

DOĞRU KORUMA SINIFINDA SEÇİLMELİ. DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILMALI.

Hakkımızda

Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş., iş sağlığı ve güvenliğinde profesyonel yetkinliğe sahip olduğu Kişisel Koruyucu Donanım konusu ile ilgili hizmetler vermektedir. Tarafsız ve bağımsız hizmet verme ilkesinden dolayı kişisel koruyucu donanım ürün satışı ya da üretici ve satıcı bağı bulunmamaktadır. KKD ürünü tedariği dışında Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili tüm faaliyetlerde mühendislik hizmetleri gerçekleştirmektedir. İşyerlerinde Kişisel Koruyucu Donanım Programı Oluşturma ve Yönetimi, Saha Analizi ve Uygulamaları gibi mühendislik hizmetleri yanısıra, teknik şartname/ister hazırlığı danışmanlık faaliyetleri, çalışan motivasyonu, kişisel koruyucu donanım bilinçlendirme ve farkındalık organizasyonları gibi projeleri yürütmektedir. Ülkemizde yerli üretimi ve ihracatı desteklemek hedefi ile kişisel koruyucu donanım üreticilerine mevzuat ve belgelendirme hakkında danışmanlık hizmeti veren Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş. aynı zamanda pazarlama stratejileri ve satış yetkinlikleri için de destek olmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

DOĞRU ÜRÜN ALIYOR MUYUZ? ÜSTÜNDE CE VE EN STANDART NUMARASI OLMASI ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAK İÇİN YETERLİ Mİ?

İş sağlığı ve güvenliğinde kişisel koruyucu donanım kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Teknik bir konu olması ve pazara arzının regülasyona tabi olması nedeniyle gerek seçiminde gerekse tedariğinde dikkat edilmesi gereken pek çok unsur vardır. Regülasyon gereği, CE işareti ve standart numarasına sahip olan kişisel koruyucu donanımın Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerini yerine getirdiği varsayılır. Ancak bu yapılan işe veya işi yapan kişiye uygun olduğu ve doğru koruyucu olduğu anlamına gelmez. İşyerinde bir KKD Saha Analizi yapılarak, işe ve kişiye uygun doğru koruma sınıfında ürün seçilmeli ve ürün üzerinde bu koruma sınıfına uygun işaretlemeler aranmalıdır. Örneğin üzerinde CE işareti taşıyan ve EN 397 standardına sahip olan bir baret, her iş için doğru baret demek değildir. Onlarca farklı iş için onlarca farklı koruma sınıfında baret vardır ve yapılan işe göre doğru ürünün seçilmesi gereklidir.

KKD GİDERLERİMİZİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ?

Doğru koruma sınıfında kişisel koruyucu donanım seçimi ile bunu sağlamanız mümkündür. Sıklıkla yaşanan süreç, doğru koruma sınıfında ürün seçimi yapılmadığı için ya fazla koruma ya da yetersiz koruma nedeniyle işverene maliyetin yükselmesidir. Asıl amaç olan çalışanın korunmaması ve kişisel koruyucu donanımı tedarik edildiği halde işgünü/işgücü kaybı ise en önemli maliyet unsurudur. Çalışanların takma/çıkarma/saklama/bakım gibi bilgileri bilmiyor olması, yönetsel ve örgütsel desteğin doğru yapılamaması ve denetleme gibi etkenler de göz önüne alındığında işyerleri için KKD giderleri yüklü rakamlara ulaşabilmektedir. İşyerinde oluşturulacak bir Kişisel Koruyucu Donanım Programı ile bu maliyetler asgariye indirilebilir.

DÜZENLİ KULLANIYORUZ AMA KORUNUYOR MUYUZ?

Bir kişisel koruyucu donanım, doğru koruma sınıfında seçilmiş ise ve doğru bir şekilde kullanılırsa ve tüm maruziyet süresince kullanılırsa korur. El kesilme riski olan bir iş için, kesilme direnci düşük bir eldiven seçilirse, ürün CE işaretine ve EN 388 standardına sahip olan güvenli bir KKD olsa bile, o iş için doğru bir KKD değildir. İş yaparken çalışanın zarar görmesini önleyemez.

ALIYORUZ AMA KULLANMIYORLAR, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMI NASIL KULLANDIRACAĞIZ?

Ürün CE işaretli güvenli KKD olsa bile, doğru koruma sınıfında seçilmemişse ve çalışana nasıl kullanacağı ile ilgili doğru bir eğitim verilmemişse, çalışan ürün kullanımını sahiplenmekten imtina edebilir. Kullanım sırasında kendisini koruyacağı söylenen KKD, doğru koruma sınıfında seçilmemiş ise veya kullanmayı bilmiyor ise, eldiven kesilebilir, ayakkabı delinebilir, maske takarken dahi kimyasalın kokusunu hisseder ya da gözüne çapak kaçar. KKD’nin koruyuculuğuna güveni kalmaz ve kullanmayı zahmet olarak hisseder. KKD’yi kullanırken zaten korunmadığına inanan çalışan, kullanmaktan imtina edecektir.

BİZ KAMU KURUMU OLARAK İHALE YOLUYLA MARKA MODEL YAZMADAN DOĞRU KORUMA SINIFINDA KKD'Yİ NASIL SATIN ALACAĞIZ?

Kişisel koruyucu donanım piyasaya arzı mevzuat ile denetlenen bir ürün grubudur. Öncelikle Kişisel Koruyucu Donanım Saha Analizi yapılarak doğru koruma sınıfında ürünlerin tespit edilmiş olması gereklidir. Buna uygun teknik şartname/ister dosyaları herhangi bir marka ya da firmadan bağımsız yazılmalıdır. İlgili ürünün teknik şartnamede yer alan şartları yerine getirdiğini ispat niteliğinde olabilecek belgeler de ihale aşamasında talep edilmelidir. Ancak bu aşamada gerek üretici ile ilgili gerekse teknik özellikleri ispat edecek belgeler, tedarik edilecek KKD’nin kategorisine göre KKD mevzuatının gereği olan belgeler içinden seçilmelidir.

 • Semin: Çok değerli.

  Büyük Türkçe Sözlük

  Türk Dil Kurumu, TDK
 • Kişisel Koruyucu Donanım, sadece kullanan çalışanı, sadece doğru koruma sınıfında seçilmiş ise ve sadece çalışanın maruziyeti sürecince doğru şekilde kullanılırsa korur.

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
 • Kişisel Koruyucu Donanım, çalışan ile tehlike arasındaki en son koruyucu aşamadır. Bu aşamada çalışanı koruyamazsak; çalışanın zarar görmesini engelleyecek başka bir tedbir daha yoktur. KKD, Doğru Koruma Sınıfında seçilmeli ve doğru şekilde kullanılmalıdır.

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
 • İşyerlerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar güvenli ve uygun olmalıdır. Kişisel koruyucu donanımın CE işaretine ve bir uyumlaştırılmış standarda sahip olması güvenli ürün olduğu anlamına gelebilir ancak işe ve çalışana uygun olduğu anlamına gelmez.

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
 • Kişisel Koruyucu Donanım, sadece kullanan çalışanı, sadece doğru koruma sınıfında seçilmiş ise ve sadece çalışanın maruziyeti sürecince doğru şekilde kullanılırsa korur.

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
 • Kişisel Koruyucu Donanım, iş kazası olmasını önlemez.Kaza olması halinde, çalışanın zarar görmesini önler. Doğru Koruma Sınıfında seçilmiş bir KKD meslek hastalığının önlenmesinde ise kesinlikle etkindir.

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
 • Kişisel koruyucu donanımın kendisinin de herhangi bir riske sebep olmaması gerekir. Çalışanın ön sağlık koşullarına, beden ölçülerine ve iş yapış şekline uygun olmalıdır.

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.
 • Kişisel koruyucu donanımlarda, doğru koruma sınıfında doğru koruyucu ürün seçimlerin yapılabilmesi için, hesaplamaların işgörme sırasında ölçülmüş olan kişisel maruziyet değerlerine göre yapılması gereklidir.’

  Yasemin Öymez

  Yönetim Kurulu Başkanı, Semin A.Ş.

BİZİMLE ÇALIŞARAK

→ Doğru koruma sınıfında KKD ile çalışanlarınızı koruyacaksınız.

→ KKD giderlerinizi azaltacak, ekonomik kaynaklarınızı başka alanlara kullanacaksınız.

→ Uyulması gereken mevzuat gereklerini yerine getirdiğinizden emin olacaksınız.

→ Sürdürülebilir bir KKD programı oluşturarak, maliyet – karlılık dengesini kontrol altında tutacaksınız.

→ Zamanınızı yönetecek, iş sağlığı ve güvenliği için daha verimli kullanacaksınız.

→ Kişisel koruyucu donanım ile ilgili İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinizin ve tedarik çalışanlarınızın zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayacak, işletmenize artı katmadeğer üretmelerini sağlayacaksınız.

→ Çalışan memnuniyetini ve kurumsal sadakatini artıracaksınız.

→ Üretim verimliliğiniz dolayısı ile karlılığınız artacak.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONUSUNDA DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? Bize Ulaşın